น้ำมันหล่อลื่นระบบหมุนเวียน


PTT J.B.O. พีทีที เจ.บี.โอ. 
PTT J.B.O เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสำหรับอุตสาหกรรมใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากปอ ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นฐานชนิด Paraffinic ที่มีคุณภาพสูง


PTT ARPMEX พีทีที อะโรเม็กซ์ 
PTT AROMEX (2000 , 3000 , 4000) เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นที่ใช้ในขบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ และใช้เป็นน้ำมันหล่อลื่นอเนกประสงค์สำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรม

 
 

 

Visitors: 32,071