น้ำมันเกียร์


PTT GEAR OIL EP พีทีที เกียร์ ออยล์ อีพี 
PTT GEAR OIL EP (68 , 100 , 150 , 220 , 320 , 460 , 680) เป็นน้ำมันเกียร์อุตสาหกรรมชนิดรับแรงกดสูง ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานชนิด Paraffinic คุณภาพสูง

 
 

 

Visitors: 31,481