สำหรับจาระบี


PTT BRAKE FLUID EXTRA / PTT BRAKE FLUID พีทีที เบรก ฟลูอิด เอ็กซ์ตร้า / พีทีที เบรก ฟลูอิด 
ผลิตภัณฑ์น้ำมันเบรกที่ผลิตจากสารเคมีสังเคราะห์ Glycol Ethers และสารเพิ่มคุณภาพ ทำให้เนื้อน้ำมันไม่กัดกร่อนโลหะ 


PTT BATTERY FLUID พีทีที แบตเตอรี่ ฟลูอิด 
ผลิตภัณฑ์น้ำกลั่นคุณภาพสูงพิเศษ เหมาะสำหรับเติมแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด ผ่านกระบวนการผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

 
 

 

Visitors: 30,950